Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN 2024

Index Hasil Survey TW I 2024

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B

Nomor : W2-A10/ 60/KU.04.2/I/2022

Tanggal   : 03 Januari 2022

Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam

PANJAR BIAYA PERKARA

PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I A

1. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Penggugat (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Panggilan Tergugat (4X) 440.000 600.000 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
5 Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Meterai 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 800.000 1.040.000 1.340.000 1.640.000 1.790.000 1.940.000


2. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Penggugat (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Panggilan Tergugat (5X) 550.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.375.000 1.500.000
5 Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Meterai 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 910.000 1.190.000 1.640.000 1.890.000 2.065.000 2.240.000

3. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Ghaib

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Penggugat (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Pengumuman Mass media (4X) 440.000 600.000 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
5 Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Meterai 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 800.000 1.040.000 1.340.000 1.640.000 1.790.000 1.940.000

4. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak Ghaib

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Penggugat (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Pengumuman Mass media (5X) 550.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.375.000 1.500.000
5 Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Meterai 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 910.000 1.190.000 1.540.000 1.890.000 2.065.000 2.240.000

5. Panjar Biaya Perkara Voluntair/Permohonan

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Pemohon (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Meterai 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 340.000 420.000 520.000 620.000 670.000 720.000

6. Panjar Biaya Perkara Verzet

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Pelawan (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Panggilan Terlawan (4X) 440.000 600.000 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
5 Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Meterai 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Jumlah 776.000 1.016.000 1.316.000 1.616.000 1.766.000 1.916.000

7. Panjar Biaya Perkara Derden Verzet

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran perkara 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2 Proses 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3 Panggilan Pelawan (2X) 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
4 Panggilan Terlawan I (4X) 440.000 600.000 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
5 Panggilan Terlawan II (4X) 440.000 600.000 800.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
6 Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan I 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan II 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
10 Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan I 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan II 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
12 Redaksi Putusan/Penetapan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
13 Meterai 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Jumlah 1.256.000 1.656.000 2.156.000 2.656.000 2.906.000 3.156.000

8. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohnan Banding 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 Biaya proses di PA Lubuk Pakam 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Biaya Banding 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
4 Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Pemberitahuan Banding kepada Terbanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
6 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Penyampaian memori banding kepada Terbanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
8 Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Penyampaian Kontra memori banding kepada Pembanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 Pemberitahuan inzage kepada Pembanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
12 Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
13 Pemberitahuan inzage kepada Terbanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
14 Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
15 Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
16 Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Pembanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
17 Pemberitahuan isi putusan banding kepada Terbanding 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
18 Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Terbanding 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
19 Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B, rangkap 4 (empat) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
20 Pengiriman berkas ke PTA Medan 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah 1.525.000 1.845.000 2.245.000 2.410.000 2.845.000 3.045.000

9. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohonan Kasasi 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 Biaya proses di PA Lubuk Pakam 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Biaya Kasasi 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
4 Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
6 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Penyampaian memori Kasasi kepada Termohon Kasasi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
8 Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Penyampaian Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
12 Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
13 Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Termohon Kasasi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
14 Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15 Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B rangkap 2 (dua) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
16 Pengiriman berkas ke MA RI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah 1.535.000 1.735.000 1.985.000 2.235.000 2.360.000 2.485.000

10. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohonan PK 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2 Biaya proses di PA Lubupakam 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Biaya Peninjauan Kembali 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
4 Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Pemberitahuan PK kepada Termohon PK 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
6 Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Penyampaian memori PK kepada Termohon PK 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
8 Relaas Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 Penyampaian Kontra memori PK kepada Pemohon PK 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Termohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
11 Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon PK 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
12 Relaas Pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
13 Pemberitahuan isi putusan PK kepada Termohon PK 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
14 Relaas Pemberitahuan putusan kepada Termohon PK 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
15 Fotokopi/penggandaan berkas bundel B rangkap 4 (empat) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
16 Pengiriman berkas ke MA RI 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah 3.685.000 3.885.000 4.135.000 4.385.000 4.510.000 4.635.000

11. Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat (Descente)

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pemeriksaan setempat atas permintaan Pemohon/Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Pemberitahuan kepada Pemohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
3 Pemberitahuan kepada Termohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
4 Pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
5 Biaya transportasi tim descente 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000
6 Transport Lurah/Kepala Desa setempat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
7 Biaya keamanan (bila diperlukan) Ditanggung   langsung oleh Pemohon
8 Biaya pengukuran (bila diperlukan) Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan
Jumlah 990.000 1.160.000 1.360.000 1.560.000 1.685.000 1.810.000

12.   Panjar Biaya Peletakan Sita

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohonan Sita 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Biaya proses 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Penetapan Sita 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

4

Pemberitahuan pelaksanaan sita :
a. Pemohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa Setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
5 Biaya transportasi tim petugas sita 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000
6 Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
7 Transport Lurah/Kepala Desa setempat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
8 Berita Acara Penyitaan 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9

Penyampaian salinan berita acara sita kepada :
a. Pemohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
 1. Lurah/Kepala Desa Setempat untuk pendaftaran sita
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Transport pendaftaran sita ke BPN bila objek sita SHM 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
11 Pendaftaran sita ke BPN/Lurah/ Kepala Desa setempat 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
12 Meterai penetapan sita 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
13 Biaya keamanan (bila diperlukan) Ditanggung   langsung oleh Pemohon
14 Biaya pengukuran (bila diperlukan) Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan
Jumlah 1.926.000 2.216.000 2.566.000 2.915.000 3.116.000 3.316.000

13. Panjar Biaya Pengangkatan Sita

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Pengangkatan Sita 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Biaya proses 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

3

Pemberitahuan pengangkatan sita :
a. Pemohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa Setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
4 Biaya transportasi tim petugas sita 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000
5 Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
6 Transport Lurah/Kepala Desa setempat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

7

Penyampaian salinan berita acara pengngkatan sita kepada :
a. Pemohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
 1. Lurah/Kepala Desa Setempat untuk pengangkatan sita
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
8 Transport pendaftaran pengangkatan sita ke BPN bila objek sita SHM 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
9 Pendaftaran Pengangkatan sita ke BPN/Lurah/ Kepala Desa setempat 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
10 Meterai penetapan sita 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
11 Biaya keamanan (bila diperlukan) Ditanggung   langsung oleh Pemohon
Jumlah 1.876.000 2.166.000 2.516.000 2.866.000 3.066.000 3.266.000

14. Panjar Biaya Eksekusi Riil

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohonan Eksekusi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Biaya proses 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Penetapan Teguran 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Panggilan aanmaing ke Pemohon 2x 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
5 Panggilan aanmaing ke Termohon 2x 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
6 Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Berita Acara Teguran 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Penetapan Perintah Eksekusi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

9

Pemberitahuan eksekusi kepada :
a. Pemohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Transport Tim eksekusi 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000
11 Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
12 Transport Lurah/Kepala Desa setempat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
13 Berita Acara Eksekusi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

14

Penyampaian berita acara eksekusi:
a. Pemohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
15 Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
16 Meterai penetapan eksekusi 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
17 Biaya keamanan (bila diperlukan) Ditanggung   langsung oleh Pemohon
18 Biaya pengukuran (bila diperlukan) Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan, ditanggung Pemohon
Jumlah 2.196.000 2.646.000 3.196.000 3.746.000 4.046.000 4.346.000

15. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

NO KOMPONEN BIAYA Radius I Radius II Radius III Radius IV Radius V Radius VI
Rp 110.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 300.000
1 Pendaftaran Permohonan Eksekusi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Biaya proses 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
3 Penetapan Teguran 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4 Panggilan Teguran ke Pemohon 2x 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
5 Panggilan Teguran ke Termohon 2x 220.000 300.000 400.000 500.000 550.000 600.000
6 Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7 Berita Acara Teguran 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
8 Penetapan Sita Eksekusi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

9

Pemberitahuan sita eksekusi kepada : Sita eksekusi dilaksanakan apabila objek eksekusi belum diletakkan sita jaminan
a. Pemohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa setempat 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
10 Transport Tim sita eksekusi 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000
11 Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
12 Transport Lurah/Kepala Desa setempat 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
13 Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
14 Penyampaian berita acara sita eksekusi:
a. Pemohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
b. Termohon eksekusi 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
c. Lurah/Kepala Desa Setempat untuk pendaftaran sita 110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
15 Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
16 Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
17 Meterai penetapan sita eksekusi 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
18 Biaya keamanan (bila diperlukan) Ditanggung   langsung oleh Pemohon
19 Biaya pengukuran (bila diperlukan) Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan, diatanggung Pemohon
20 Transport pendaftaran sita eksekusi   ke BPN bila objek sita SHM 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
21 Pendaftaran Sita Eksekusi 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
22 Pendaftaran sita ke BPN/Lurah/ Kepala Desa setempat 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
23 Penetapan Lelang 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
24 Transport ke KJPP Medan 2 x 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
25 Biaya penaksiran harga limit ke KJPP sesuai tarif instansi KJPP yang bersanguktan
26 Transport ke KPKNL Medan 3 x 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
27 Biaya lelang di KPKNL 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
28 Transport ke instansi media massa 2 x 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
29 Biaya pengumuman lelang di media massa 2 x sesuai tarif instansi yang bersangkutan
20 Pengumuman Lelang 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
31 Transport ke BPN setempat untuk mengurus SKT/SKPT 2 x 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
32 Biaya pengurusan SKT/SKPT Sesuai tarif instansi yang bersangkutan, ditanggup langsung Pemohon
33 Pemberitahuan lelang kepada :
 1. Pemohon
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
 1. Termohon
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
34 Pemberitahuan mengambil hasil lelang :
 1. Pemohon
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
 1. Termohon
110.000 150.000 200.000 250.000 275.000 300.000
35 Pembagian Hasil Lelang 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah 4.401.000 4.911.000 5.651.000 6.366.000 6.811.000 7.211.000

Catatan :

 1. Jika masing-masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah masing-masing pihak;
 2. Biaya panggilan mohon bantuan sesuai radius Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan;
 3. Mohon bantuan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel sebesar Rp.60.000,- untuk wilayah Kota Medan, sedangkan untuk wilayah di luar Kota Medan, ditambah sebesar Rp.100.000,-
 4. Jika panjar biaya perkara yang disetorkan ke Rekening Penampung biaya perkara berlebih setelah perkara selesai, akan dikembalikan sisanya dan jika kurang sebelum perkara selesai akan diperintahkan untuk menambah panjar.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I-B

d.t.o

Drs. Muhammad Kasim, MH

 • 12_ucapan_selamat_bu_suri.png
 • 11_ucapan_selamat_pak_juwaini.png
 • 10_ucapan_selamat_amar_syofyan.png
 • 9_ucapan_selamat_pak_febrizal.png
 • 8_ucapan_selamat_bu_dian.png
 • 7_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Suharto.png
 • 6_Ucapan_Selamat_mardiah_uni.png
 • 5_Ucapan_Duka_Cita_Pak_Lisman.png
 • 4_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Anggun.png
 • 3_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Bachtiar.png
 • 2_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Pak_KPTA_Padang.png
 • 1_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Pak_KPTA_Medan.png